Thủ tướng quyết định việc một số cán bộ nghỉ hưu từ 1/1/2013

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký các quyết định về việc một số cán bộ thuộc Văn phòng Chính phủ, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và Tổng công ty Thép Việt Nam nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/1/2013.

CôngThương - Theo đó, tại Quyết định 1699/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định ông Văn Trọng Lý, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, nghỉ hưu theo chế độ từ 1/1/2013.

Tại Quyết định 1700/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định ông Mai Văn Tinh, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Thép Việt Nam, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/1/2013.

Theo Quyết định 1701/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định ông Lại Cao Hiến, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/1/2013./.

Từ khóa:

  • chế độ nghỉ hưu năm 2013
  • chế độ nghỉ hưu mới nhất
  • chế độ nghỉ hưu
  • chế độ nghỉ hưu mới
  • chế độ nghỉ hưu mới năm 2012
  • chedonghihuu
  • che do nghi huu moi
  • ce do nghi huu nam 2013
  • che do nghi huu 2013
  • kiêm điêm theo nghi quyet 4

Từ khóa: