Kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI

Các Bộ, Ban, Ngành đã tổ chức kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI

(CAND) Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TW đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình về xây dựng Đảng; dự kiến tiến hành trong 5 ngày, bắt đầu từ ngày 29/8.

* Nghiêm túc tự phê bình, làm rõ ưu khuyết điểm, tạo chuyển biến rõ rệt về xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND cách mạng, trong sạch, vững mạnh.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đại biểu các ban Đảng Trung ương đến dự và theo dõi Hội nghị.

1 dong2591 480 Kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI

Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Việt Hưng.

 Khai mạc Hội nghị, đồng chí Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ mục đích, yêu cầu, phương châm, phương pháp, nội dung kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của đợt sinh hoạt chính trị này và nhấn mạnh: Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương phải bám sát những vấn đề cấp bách đã nêu trong Nghị quyết Trung ương 4,

 Chỉ thị và Kế hoạch của Bộ Chính trị, đạt được mục đích thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Đảng bộ Công an Trung ương và lực lượng Công an nhân dân nhằm góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, trong sạch, vững mạnh.

 Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trương Tấn Sang và đồng chí Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương phải nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, khách quan, toàn diện, không nể nang, né tránh, nghiêm túc tiếp thu nội dung gợi ý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ý kiến đóng góp của tổ chức Đảng, cá nhân để tự phê bình và phê bình. Tập trung làm rõ trách nhiệm tập thể và cá nhân; việc thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm, những điều cán bộ, chiến sĩ Công an không được làm; việc thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Đề ra các giải pháp phải đảm bảo đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, khả thi, kết hợp “chống và xây”, nói đi đôi với làm, đảm bảo đoàn kết thống nhất, giữ vững nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng.

 Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) tập trung vào 3 vấn đề cấp bách nêu trong Nghị quyết, đã phân tích làm rõ những ưu điểm đã đạt được, chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế và biện pháp khắc phục trong thời gian tới. Báo cáo khẳng định, những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an luôn xác định công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước trong tình hình mới.

Lực lượng Công an nhân dân đã tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành nhiều chủ trương, chính sách về bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an; đồng thời, chủ động làm tốt công tác chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, lấy xây dựng bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng làm mục tiêu giáo dục, rèn luyện. Tuyệt đại bộ phận cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Công an có lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và nhân dân, có lối sống trong sạch, giản dị, chấp hành nghiêm kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, tận tụy với công việc, nêu cao ý chí tấn công tội phạm, tinh thần phục vụ nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

 Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác chính trị, tư tưởng; triển khai sâu rộng các cuộc vận động chính trị và các phong trào thi đua. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật công tác, tác phong, thái độ trong quan hệ với nhân dân của cán bộ, chiến sĩ; ban hành và chỉ đạo tập huấn các thông tư quy định về học tập lý luận chính trị, điều lệnh nội vụ cho toàn lực lượng Công an nhân dân, tạo sự chuyển biến tích cực về việc chấp hành điều lệnh nội vụ, kỷ cương, kỷ luật và lễ tiết tác phong. Năm 2012, Đảng ủy Công an Trung ương đề ra khẩu hiệu hành động “Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”; kết quả kiểm tra, đánh giá bước đầu cho thấy ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm đối với công tác, thái độ, tư thế, tác phong trong công việc của đại bộ phận cán bộ, chiến sĩ được nâng lên rõ rệt, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự.

Công tác phòng, chống tham nhũng đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương quan tâm chỉ đạo, thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng. Nhiều vụ tham nhũng được phát hiện, tập trung chỉ đạo điều tra, khẩn trương xử lý kiên quyết và nghiêm minh, trong đó có những vụ án tham nhũng lớn, phức tạp, hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận đồng tình, ủng hộ.

Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương thường xuyên coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy cả về năng lực công tác và phẩm chất đạo đức, chính trị; thực hiện đúng các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác tuyển chọn, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển và thực hiện chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ. Chỉ đạo gắn công tác cán bộ với công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác thanh tra và công tác kiểm tra, giám sát; rà soát, thẩm tra, xác minh, kết luận, giải quyết dứt điểm các trường hợp có liên quan đến bảo vệ chính trị nội bộ.

 Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an  là một tập thể đoàn kết thống nhất, kiên định, vững vàng, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công; giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng trong sáng và chấp hành nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác Công an.

 Bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo cũng đã thẳng thắn chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế trong một bộ phận cán bộ, chiến sĩ Công an, như tính chiến đấu, ý chí tấn công tội phạm và tinh thần trách nhiệm chưa cao, còn tư tưởng trung bình chủ nghĩa, làm việc cầm chừng; tác phong, thái độ chưa nghiêm túc; một bộ phận nhỏ có biểu hiện suy thoái phẩm chất đạo đức, lối sống, quan liêu, sách nhiễu trong tiếp xúc, giải quyết công việc đối với nhân dân, vi phạm quy trình công tác, tham nhũng, tiêu cực, thậm chí có trường hợp vi phạm pháp luật phải xử lý hình sự, ảnh hưởng xấu đến uy tín và lòng tin của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

 Báo cáo đã nêu ra 10 giải pháp khắc phục những khuyết điểm, hạn chế trên:

 (1) Tiếp tục bám sát và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an;

 (2) Tiếp tục xác định công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự;

 (3) Xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh về chính trị, tư tưởng, quan tâm giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định, có ý chí tiến công cách mạng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Đảng, bảo vệ thành quả của cách mạng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ sự nghiệp đổi mới đất nước, bảo vệ nhân dân. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị, sa sút về phẩm chất đạo đức của một bộ phận cán bộ, đảng viên;

 (4) Xây dựng và thực hiện tốt công tác quy hoạch cấp uỷ, Ban Thường vụ cấp uỷ và các chức danh chủ chốt;

 (5) Xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát, đánh giá tinh thần thái độ phục vụ nhân dân, trước hết ở các bộ phận thường xuyên quan hệ, tiếp xúc và giải quyết công việc hằng ngày của nhân dân;

(6) Tăng cường công tác phối hợp với các bộ, ban, ngành, đoàn thể trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh;

 (7) Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ huy;

 (8) Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là công tác điều tra, xử lý tội phạm tham nhũng; đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng;

 (9) Nâng cao chất lượng và chuyên nghiệp hóa đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng, công tác chính trị;

 (10) Hằng năm, tổ chức thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) đối với tập thể và cá nhân cán bộ, chiến sĩ; coi đây là việc làm thường xuyên, liên tục nhằm xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

———–

Ngày 16/10, tại Hà Nội, Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương đã tổ chức “Hội nghị báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể, cá nhân Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng”. Đồng chí Vũ Huy Hoàng- Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương- chủ trì và trực tiếp báo cáo trước toàn thể Hội nghị.

 

84 7 1350445895 03 Quan%20triet%20OK1350444129 340x250 Kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI

Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng

CôngThương - Theo Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, đây không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng mà còn thể hiện quyết tâm của Ban cán sự Đảng nhằm xây dựng các tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Nhờ công tác chuẩn bị chu đáo, căn cứ vào hướng dẫn của Bộ Chính trị, các Ban Đảng Trung ương, gợi ý của Bộ Chính trị, góp ý của các Ban Đảng Trung ương và địa phương, ý kiến của các đồng chí nguyên là Lãnh đạo Bộ Công Thương đã nghỉ hưu, nên Hội nghị kiểm điểm của Ban cán sự đã được quán triệt đầy đủ, tiến hành nghiêm túc, đúng quy định và đạt kết quả tốt.

Nội dung kiểm điểm đã bám sát theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI. Những vấn đề nổi cộm, bức xúc được xã hội, cán bộ trong ngành và các tổ chức, cá nhân, các cấp quan tâm đã được nhận diện rõ, phân tích khá sâu sắc. Nhìn chung, các đồng chí thành viên Ban cán sự qua tự phê bình và phê bình đã tỏ ra có tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm cao, nêu lên những ưu điểm, đi sâu vào khuyết điểm, hạn chế của cá nhân và tự kiểm điểm kỹ về lĩnh vực công tác của mình phụ trách, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp cụ thể để khắc phục khuyết điểm.

 Kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI

Qua kiểm điểm có thể thấy rằng tập thể Ban cán sự có một số ưu điểm nổi bật: Ban cán sự là một tập thể lãnh đạo đoàn kết, có tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định trong thực hiện mục tiêu, lý tưởng của Đảng, trung thành với chủ nghĩa Mác- Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, vì lợi ích của Đảng, của dân tộc, của nhân dân. Các đồng chí thành viên trong Ban cán sự đều có ý thức giữ gìn, trau dồi chuyên môn, đạo đức, phẩm chất, có lối sống lành mạnh, giản dị, khiêm tốn, có ý thức trách nhiệm vì công việc của Bộ, của tập thể… Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn tồn tại những hạn chế khuyết điểm như còn tình trạng mất đoàn kết nội bộ và chậm được xử lý tại một số đơn vị trực thuộc; công tác cải cách hành chính chưa đạt được kết quả như mong muốn; công tác quy hoạch cán bộ tại một số doanh nghiệp, viện, trường chưa được quan tâm đúng mức… Nội dung sinh hoạt Ban cán sự chưa tập trung được nhiều vào nội dung chuyên môn, phần lớn là thảo luận về công tác tổ chức nhân sự; chế độ làm việc của Ban cán sự còn chưa thật chủ động, chưa thật khoa học; một số thành viên Ban cán sự chưa thật sự sâu sát, có trách nhiệm cao với một số lĩnh vực công tác được phân công theo dõi…

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng yêu cầu cần có sự chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI tại các đơn vị trực thuộc Bộ, bảo đảm thường xuyên, liên tục, đúng mục đích và yêu cầu.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng thông báo về một số diễn biến và thành công tốt đẹp của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI vừa kết thúc chiều 15/10/2012 mà Báo Công Thương trong số này đã trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong phiên bế mạc.

—————-

Theo sự phân công của Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị – Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự chỉ đạo kiểm điểm tại hội nghị của NHNN.

Thực hiện chỉ thị kế hoạch của Bộ Chính trị, hướng dẫn của các Ban Đảng Trung ương từ ngày 26-29/9/2012, Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình, phê bình tập thể cá nhân các thành viên Ban Cán sự theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Theo sự phân công của Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị – Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự chỉ đạo kiểm điểm.

Tham dự hội nghị kiểm điểm của Ban cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước còn có nhóm công tác của Trung ương gồm một số cán bộ các Ban đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước.

Qua 4 ngày làm việc, hội nghị đánh giá, công tác chuẩn bị và tổ chức hội nghị kiểm điểm của Ban cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, chỉ thị kế hoạch của Bộ Chính trị, hướng dẫn của các Ban đảng Trung ương. Đã tổ chức lấy ý kiến góp ý của các tập thể, cá nhân theo quy định; các ý kiến góp ý được tổng hợp đầy đủ, trung thực.

Tập thể Ban cán sự Đảng và cá nhân các đồng chí ủy viên Ban cán sự Đảng, có báo cáo tiếp thu giải trình nghiêm túc về các ý kiến góp ý. Báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban cán sự Đảng đã tập trung vào 3 nội dung theo yêu cầu của Nghị quyết Trung ương 4, có nêu ra những ưu điểm nhưng tập trung làm rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, phương hướng, biện pháp sửa chữa, khắc phục.

Các ý kiến phát biểu với tập thể cá nhân trong Ban cán sự Đảng thẳng thắn, chân thành, có ý thức trách nhiệm và tinh thần xây dựng.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ghi nhận những kết quả kiểm điểm của tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước, những nỗ lực và những kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước trong những năm qua; yêu cầu tập thể và các thành viên Ban cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước tiếp tục phấn đấu rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, phát huy ưu điểm, có biện pháp khắc phục có kết quả các hạn chế, yếu kém theo đúng yêu cầu của Nghị quyết Trung ương 4.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng nêu ra một số vấn đề cụ thể để Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt trong thời gian tới./.

Theo Hoàng Dũng (VOV1)

———-

Vừa qua, Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình, phê bình cá nhân và tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

IMG 86911352707053 340x250 Kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI

CôngThương - Tham dự hội nghị có tổ công tác của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương do ông Đặng Hùng Minh – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương- làm tổ trưởng; Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Nam Hải và  ông Đào Văn Hải – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Công Thương.

Với tinh thần trách nhiệm cao, các thành viên trong Ban thường vụ đã dành thời gian nghiên cứu kỹ nội dung kiểm điểm, thẳng thắn phân tích, làm rõ, xác định cụ thể các khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân để đề ra các giải pháp khắc phục trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban thường vụ; đồng thời, góp ý thẳng thắn với ý thức xây dựng đối với 6 các cá nhân ủy viên Ban thường vụ.

Qua đợt kiểm điểm này, tập thể và các cá nhân Ban thường vụ Tổng công ty đã ý thức được sâu sắc hơn trách nhiệm của mình, thấy rõ hơn các khuyết điểm, hạn chế của bản thân mình, từ đó tu dưỡng và tìm cách khắc phục khuyết điểm để hoàn hiện bản thân và xây dựng được tập thể vững mạnh hơn, đoàn kết hơn.

 Kết thúc Hội nghị kiểm điểm, tổ công tác của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức kiểm điểm nghiêm túccủa Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Báo cáo kiểm điểm của tập thể, của cá nhân ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đã bám sát chỉ thị, kế hoạch của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW.

Từ khóa:

  • ban kiểm điểm nghị quyết trung ương 4
  • bản kiểm điểm cá nhân theo nghị quyết trung ương 4
  • bản tự kiểm điểm theo nghị quyết trung ương 4
  • bản kiểm điểm nghị quyết tw 4
  • nghị quyết trung ương 4
  • bản kiểm điểm theo nghị quyết trung ương 4
  • nội dung nghị quyết trung ương 4
  • báo cáo kiểm điểm theo tinh thần nghị quyết trung ương 4
  • bản tự kiểm điểm theo tinh thần nghị quyết trung ương 4
  • kiểm điểm cá nhân theo nghị quyết trung ương 4

Từ khóa: